Finançament

Marina Estrella ha desenvolupat un acord estratègic amb CGI Finance, filial de Société Générale, que possibilita el finançament amb Crèdit i Leasing.

CGI Finance és una empresa del Grup Société Générale, líder mundial en leasing Nàutic. S’ofereix als clients la possibilitat de finançar la seva embarcació donant una entrada d’entre el 30% i el 50%, amb una durada d’entre 4 i 12 anys, bé sigui en leasing o a crèdit. A demés d’aquestes característiques, el leasing Francès, es beneficia d’una reducció fiscal del 50% sobre l’ IVA francès (20%). D’aquesta forma, l’arrendatari podrà pagar el 10% d’ IVA sobre la meritació dels seus lloguers sobre el bé obtingut pel banc Francès. L’obtenció per part de l’entitat financera, preveu el registre, facturació i pagament d’impostos (IVA y matriculació) a España, d’acord a la legalitat vigent.

Podrà també tenir l’opció de fer el leasing Francès a través d’una empresa, amb objecte social i activitat compatible amb l’explotació de l’ embarcació i la deducció de l’IVA que correspongui amb l’ activitat. D’aquesta forma podrà també gaudir parcialment de la seva embarcació, a títol privatiu, liquidant el corresponent impost de matriculació, si la seva eslora es superior als 8 metres. i racionalitzant la seva compra, aprofitant les ventatges del producte de gestió de charter que li ofereix el Grup Marina Estrella per explotar i rendabilitzar la seva embarcació.

CGI FINANCING